CONVENTO (klooster) EN DE KERK SS.ANNUNZIATA

Gestart met de bouw in 1449, ingewijd in 1600, gedeeltelijk ingestort en vernield in 1613. De kerk met drie schepen heeft de typische vorm van de kloosters der bedelaars orde. Op de originele deur zit een marmeren reliëf uit de 15e eeuw. Binnen zijn soortgelijke kunstwerken (San Giorgo verslaat de draak van Pier Francesco Sacchi uit het begin van de 16e eeuw - het mirakel van San Diego door Bernardo Strozzi uit het midden van de 17e eeuw - een marmeren plaat uit de 15e eeuw voorstellend de glorie van San Bernardino van Siena). In de oude eetkamer staat het avondmaal van Emmaus door Giovanni Battista Casoni, gesigneerd en gedateerd 1641. Tijdens recente restauraties van het gewelf werden fresco's van enkele heiligen ontdekt, toegekend aan Michele uit Levanto (16e eeuw) welke veel miniaturen heeft geschilderd welke worden bewaard in Liguria en in het Castello Sforzesco te Milaan.
Lavaggiorosso
Monastero della Clarisse