MURA (stadsmuur)

Deze, voor het grootste gedeelte hersteld in oorspronkelijke staat, gaat terug tot het jaar 1265. Heeft vele opeenvolgende herstelwerkzaamheden doorstaan, waarvan de belangrijkste in de helft van de 16e eeuw. Langs de omtrek zijn de toegangsdeuren naar de vroegere bewoners verwijderd. Later is alleen de deur over de gracht in de buurt van Prealba weer aangebracht. Dichtbij het hoogste punt staat de cilindrische klokkentoren. De recentste restauratie loopt hier vandaan tot het "Pallazo Da Passano".


San Giacomo
Loggia