DARSENA (haven)

Dichtbij de Loggia zijn smalle straatjes zoals via della Compera, via Molinelli en vico dei Finollo, deze representeren de oude haven en waren opslagplaatsen (er zijn er 11 gevonden op een oppervlakte van 4000m2) welke gelegen waren aan de monding van de Cantarana bergstroom. Deze haven, in functie van het begin der middeleeuwen tot begin 16e eeuw, was een belangrijke handelsplaats voor de "val di Vara" en "Piacenza". Enkele delen van de ruïnes zijn gebruikt als muren van de huizen welke later zijn gebouwd (vooral de bogen, enkele daarvan zijn best groot).

Loggia
via Emanuele Toso